fbpx

Uutiset

Rautulammen tuvan rakennustyöt edistyvät

Rautulammen tupien rakentaminen Urho Kekkosen kansallispuistossa on hyvin aikataulussa. Rospuuttoajaksi rakennustyö taukoaa hetkeksi, mutta jatkuu kesäkuun lopulla. Tulevalla ruskalla retkeilijät pääsevät jo nauttimaan uusien tupien tarjoamasta suojasta. Työmaa valmistuu elokuussa suunnitelmien mukaisesti.

Tuvat rakennetaan ristiinliimatuista puuelementeistä. Elementtirakentamisen ja urakoitsijan huolellisten etukäteisvalmistelujen ansiosta päivätupa ja autio-varaustupa saatiin suurimmaksi osaksi pystytettyä ja ulkopinnat hyvään vaiheeseen jo talvikeleillä. Myös elementtien kuljetus rakennuspaikalle sujui hyvin keväthankia pitkin.

Kansallispuisto on luonnonsuojelualue, jossa halutaan välttää ylimääräisiä maastovaurioita. Rakennustyömaa jääkin nyt rospuuttoajaksi tauolle, jotta maasto saa kuivua rauhassa eikä kulkeminen aiheuta ylimääräisiä jälkiä. Rakentamista jatketaan jälleen kesäkuussa.

Tuttu palvelu uudessa paketissa

Rautulammen uusista tuvista haluttiin entistä toimivampia. Sisäosat ovat varsin perinteiset, mutta toimivuutta lisää muun muassa kuivaushuone ja kahteen suuntaan avautuva tuulikaappi.

Tuohtumusta ja toisaalta kiitostakin herättänyt tupien ulkomuoto on mietitty tarkkaan. Tunturituulien takia tuvissa on lyhyet räystäät, vanhasta tuvasta tuuli tempaisi pitkäräystäisen katon irti. Virtaviivaisella muotoilulla, paaluperustuksella ja tuulensuuntia miettimällä pyritään siihen, etteivät tunturituulet kinosta lunta ylenmäärin katoille tai ulko-ovia tukkimaan.

Ulkoseinät saavat ympäristön väreihin sopivan lautaverhoilun. Suuret ikkunat päästävät sisälle entistä enemmän valoa. Ikkunoista myös pääsee paremmin ihailemaan ympäröivää tunturimaisemaa.

Perinteisiä tupia vaalitaan myös

Eri puolilla Lappia on retkeilijöille vierailtavaksi noin 170 perinteistä autiotupaa, joita Metsähallituksen Luontopalvelut vaalii. Rautulammelle tulee nyt kaksi uudenaikaisempaa lisääntyneitä kävijämääriä ja uusia tarpeita palvelevaa tupaa.

Sekä uuteen autio- että varaustupaan mahtuu yöpymään 10 henkilöä. Päivätupaankin mahtuu tauolle aikaisempaa useampi kerrallaan. Tupien lisäksi rakennetaan entistä toimivampi käymälä ja liiteri.

Viimeistään syksyllä päästään tunnustelemaan uusien tupien tunnelmaa.