fbpx

Uutiset

Parempia eräoppaita

TEKSTI Petri Laine KUVA Joel Ahola

Eräoppaiden koulutus muuttui syksyllä, kun opetushallituksen uudet luontoalan ammattitutkinnon perusteet otettiin oppilaitoksissa käyttöön.

Moni retkeilystä kiinnostunut haaveilee työllistyvänsä rakkaan harrastuksen parissa. Suomessa on noin 15 oppilaitosta, joissa voi opiskella eräoppaaksi ja hakijoita on niihin riittänyt. Erä- ja luontoalan opetus uudistettiin osana koko ammatillisen koulutuksen reformia, jota säätelevä laki astui voimaan tämän vuoden alussa.

Uusi tutkinto on nimeltään luontoalan ammattitutkinto ja se koostuu kolmesta suuntautumisalasta: erä- ja luonto-opastuksen osaamisala, luonnontuotealan osaamisala ja riistatalouden osaamisala.

Uudistusta tekemässä oli pitkän linjan luontoyrittäjä Antti Tähkäpää, joka on myös opetushallituksen asettaman luonto- ja ympäristöalan työelämätoimikunnan puheenjohtaja. Hänen mukaansa iso muutos oli tutkinnon rakenne, joka tarjoaa nyt enemmän valinnaisuutta. Esimerkiksi eräoppaaksi kouluttautuva voi valita tutkintoonsa osia myös riista-alalta ja luonnontuotealalta, jotta hänen osaamisensa olisi monipuolisempaa ja hän työllistyisi paremmin.

Uudessa koulutuksessa painotetaan luontopalveluiden tuotteistamistaitoa eli valmistuvan ammattilaisen pitää osata luoda laadukkaita ja kysyntää vastaavia tuotteita, kuten melontaretkiä. Hyvin tuotteistetuille palveluille olisi Tähkäpään mukaan kovasti kysyntää.

Kiljavan opistossa opettavan Jouni Hämäläisen mukaan uudistus lisää yhteistyötä työelämän kanssa, kun lähiopinnoissakin otetaan huomioon työelämän tarpeet. Hämäläisen mukaan uudistus lisää hieman byrokratiaa, kun oppilaitoksille jää vastuu opintojen edistymisen seuraamisesta.

Erätaidot kunniaan

Uusi tutkinto edellyttää oppaalta entistä paremmin osoitettuja taitoja selviytyä myös poikkeustilanteissa. Näitä niin kutsuttuja reservitaitoja ovat esimerkiksi ensiaputaidot, selviytyminen (ongelma- ja) eksymistilanteessa ja tulentekotaito. Nämä taidot eivät ole kaikille koulutukseen hakeutuville itsestään selviä ja niiden hallinta vaatii paljon harjoittelua. Entinen eräopastutkinto ei mitannut niitä siinä laajuudessaan kuin)ne pitää käytännössä osoittaa.

Luontomatkailu on alana kasvanut ja kasvaa jatkossakin. Erityisesti kasvua voidaan odottaa Etelä-Suomessa, jossa sillä ei ole samanlaisia perinteitä kuin Lapissa.

Kasvua tuo myös Metsähallitus, joka kamppailee riittämättömien määrärahojen riittävyydestä. Metsähallitus voi antaa tietyn alueen luontokeskuksen yksityisen yrityksen hoidettavaksi, ja silloin yrittäjällä pitää olla taitoja rakentaa ja pitää yllä retkeilyreittejä. Myös siihen uusi koulutus antaa entistä paremmat eväät.