fbpx

KotimaaRetketUutiset

Naali ei pesi Suomessa

Metsähallituksen tekemissä uhanalaisen naalin pesätarkastuksissa ei tänä vuonna havaittu merkkejä naalipentueista. Suomessa viimeisin varma naalinpentue on todettu vuonna 1996. Metsähallituksen Luontopalvelut on tehnyt Lapissa naaliseurantaa 1990-luvun lopulta lähtien.

Talvella ja kesällä 2017 tehtiin 259 tarkastuskäyntiä kaikkiaan 227 eri pesälle Pohjois-Lapissa. Enontekiöltä löydettiin yksi aktiivinen naalinpesä, jossa ei kuitenkaan syntynyt pentuja. Aktiivisen pesän lisäksi naalista tehtiin Enontekiöllä ja Utsjoella useita varmistettuja näköhavaintoja sekä epävarmoiksi jääneitä jälkihavaintoja.

Myyrien ja sopulin määrät olivat pohjilla, ja naalin kilpailijoita, kettuja, oli tuntureilla hieman vähemmän kuin 2016. Havaintoja pesillä asuneista tai liikkuneista ketuista kirjattiin kaikkiaan 48 eri pesältä.

Metsähallituksen naalirekisterissä on 334 naalin/ketunpesää, joista reilut 100 pesää on niin pahasti romahtanut, etteivät ne ole enää jokavuotisen tarkastustoiminnan piirissä. Käsivarren alueella tarkastuksiin osallistui Metsähallituksen lisäksi Luonnonvarakeskuksen henkilökuntaa