fbpx

Uutiset

Retkeilybuumi jatkuu vahvana

Suomen 41 kansallispuiston käyntimäärät kasvavat tasaisesti. Kansallispuistoissa vierailtiin kaikkiaan 2,3 miljoonaa kertaa tammi-heinäkuussa 2023.

Kansallispuistojen käyntimäärät kasvoivat 2 prosenttia vuoden 2022 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Vahvinta kasvu oli Lapissa, jossa hyvä talvimatkailusesonki kasvatti käyntimääriä.

”Retkeilybuumi jatkuu edelleen vahvana ja pandemian aikana syntynyt luontoharrastuskipinä ei ole sammunut. Verrattuna aikaa ennen koronaa eli vuoteen 2019, on kansallispuistojen käyntimäärissä kasvua 14 prosenttia”, kertoo luontopalvelujohtaja Henrik Jansson Metsähallituksesta.

Vuonna 2022 perustetun Sallan kansallispuiston käyntimäärät kasvoivat edellisvuodesta 26 prosenttia. Pääkaupunkiseudulla Sipoonkorven kansallispuiston uudet tulipaikat ja reitit ovat suosittuja, ja kansallispuiston käyntimäärä kasvoi 35 prosenttia vuodesta 2022. Rautulammin tupakokonaisuus Urho Kekkosen kansallispuistossa ja Pyhä–Luostolla sijaitseva Ukko-Luoston maisematupa ovat houkutelleet kävijöitä.  Myös Aulangon näkötornin kunnostus ja avaaminen yleisölle sekä Syötteen luontokeskuksen uusi näyttely ovat nostaneet käyntimääriä alueilla.

Retkeilyalueilla paljon potentiaalia

Valtion retkeilyalueilla Ruunaalla, Iso-Syötteellä, Evolla, Oulujärvellä ja Kylmäluomalla käytiin tammi-heinäkuussa 153 000 kertaa. Lisäksi samalla aikavälillä käytiin Metsähallituksen perustamilla Inarin ja Napapiirin retkeilyalueilla 148 000 kertaa. Pitkällä aikajänteellä ja verrattuna koronaa edeltäviin vuosiin ovat valtion retkeilyalueiden käyntimäärät jääneet jälkeen kansallispuistojen kasvun kehityksestä. 

”Retkeilyalueet ovat vielä monelle tuntemattomampia kuin kansallispuistot. Retkeilyalueissa on paljon potentiaalia, koska ne monipuolistavat luontoaktiviteettien tarjontaa laajemmin kuin kansallispuistot, jotka ovat luonnonsuojelualueita. Pidämme tärkeänä, että kansallispuistoja ja retkeilyalueita tarkastellaan jatkossa laajempana yhteisenä kokonaisuutena ja tästä laaditaan valtakunnallinen kehittämissuunnitelma”, korostaa Jansson.

Vapaaehtoiset käyntimaksut puhuttavat

Viime päivinä on keskusteltu hallitusohjelman kirjauksesta mahdollistaa kansallispuistojen rahoituspohjan vahvistaminen vapaaehtoisten käyntimaksujen muodossa.

”Tämä on kiinnostava mahdollisuus ja asiaa ryhdytään selvittämään. Haluamme ottaa tähän pohdintaan mukaan asiakkaamme eli retkeilijät, matkailijat ja yrittäjät. Vapaaehtoiset maksut eivät voi kuitenkaan korvata riittävää perusrahoitusta, jotta pystymme turvaamaan virkistys- ja matkailupalvelujen kestävän tason.”