fbpx

Uutiset

Riippusillat kunnossa

Metsähallituksen Luontopalvelujen hallinnassa olevien riippusiltojen tarkastukset on saatu päätökseen. Kaksi kolmasosaa silloista oli hyväkuntoisia, vajaa yksi kolmasosa keskinkertaisessa kunnossa ja yksi silta todettiin huonokuntoiseksi. Selvityksen tavoitteena oli varmistaa käytössä olevien riippusiltojen kunto, mahdollinen toimenpidetarve sekä asiakasohjeistus. Samalla saadaan tietoa hoidon ja kunnostuksen rahoitustarpeesta lähivuosille.

Tällä hetkellä Metsähallituksen hallinnassa on 32 riippusiltaa, mutta käytössä 31, sillä yksi on käyttökiellossa. Tämän lisäksi kesän aikana kaksi riippusiltaa purettiin.

Tarkastuksissa kahdella siltakohteella tarkastuksen suoritti ulkopuolinen asiantuntija. Kaikki muut tarkastukset teki Metsähallituksen oma, rakenteiden tarkastuksiin perehtynyt henkilö.

31 riippusillasta 24 riippusillalla on erilaisia käyttörajoituksia. Tyypillisimmillään ne koskevat minimietäisyyttä sillalla kulkevien välillä. Mikäli sillan käytölle on rajoituksia, laitetaan tästä ohjeistus maastoon. Käyttörajoitteisten siltojen osalta maasto-ohjeistus on kunnossa 16 sillalla, kun kahdeksassa tapauksessa se pitää saada kuntoon vuoden loppuun mennessä. Kohteista otettiin myös yleis- ja rakennevalokuvia Metsähallituksen paikkatietojärjestelmään.

Tarkastuksessa huonokuntoiseksi todettu Savukosken Kolsankosken riippusilta voi edelleen olla käytössä. Ulkopuolisen asiantuntijan ohjeistuksen mukaan siltaa koskevat tiukennetut käyttörajoitteet sekä tihennetty kuntotarkastusväli.