fbpx

Retket

Roskaton vaelluskummi

Kengat

Suomen Erävaelluskilta haluaa yhdessä Metsähallituksen luontopalvelujen kanssa edistää vastuullista retkeilyä. Erävaelluskillan sivuilla voi ilmoittautua Roskattomaksi vaelluskummiksi, joka omalla esimerkillään edistää hyvää vaelluskulttuuria.

Luonto on monelle suomalaiselle tärkeä palautumisen, virkistyksen ja jopa terveyden lähde. Luonto pysyy viihtyisänä vain, jos jokainen maastossa liikkuva noudattaa yhteiseksi hyväksi laadittuja ohjeita ja huolehtii siisteydestä sekä omasta ja muiden viihtymisestä.

Suomen Erävaelluskilta käynnistää kampanjan vastuullisen retkeilyn omaksumiseksi kansalaistavaksi. Roskaton vaelluskummi edistää hyvää vaelluskulttuuria ja ylläpitää omalta osaltaan viihtyisää ympäristöä. Hän on esimerkkinä muille vaeltajille ja luonnossa liikkujille, huolehtii omista sekä ryhmänsä jäljistä ja korjaa muiden jäljiltä paikat siistiin kuntoon. Tarvittaessa vaelluskummi ohjaa ja neuvoo muita kulkijoita vastuulliseen toimintaan. Roskattomaksi vaelluskummiksi voi ilmoittautua Erävaelluskillan sivuilla tai luontokeskuksissa.

www.eravaelluskilta.fi