fbpx

KotimaaUutiset

Mallan luonnonpuistoon poroaita

Näyttökuva 2014-10-2 kello 10.46.54

Metsähallituksen valmistelema Mallan luonnonpuiston hoito- ja käyttösuunnitelmaluonnos on lausuntokierroksella. Suunnitelmasta voi kertoa mielipiteensä 31.10.2014 asti. Suunnitelma on nähtävillä Metsähallituksen verkkosivuilla ja Tunturi-Lapin luontokeskuksessa Hetassa. Suurin suunnitelmassa esitetty muutos koskee porojen laidunnusta alueella.
Mallan luonnonpuiston hoito- ja käyttösuunnitelmassa sovitetaan yhteen luonnonsuojelun ja puiston käytön tavoitteita. Sidosryhmillä ja kansalaisilla on ollut mahdollisuus vaikuttaa suunnitelmaan muun muassa useissa yleisötilaisuuksissa, ja suunnitelmaluonnoksesta voi yhä kertoa mielipiteensä.

Retkeily säilyisi ennallaan, poroaitaa esitetään

Malla on luonnonpuisto, jonka retkeily- ja muuta käyttöä on rajoitettu. Myös poronhoito on alueella kielletty asetuksella. Lausuntokierrokselle lähtevässä hoito- ja käyttösuunnitelmaluonnoksessa esitetään puiston osittaista aitaamista, jotta porojen pääsyä alueelle voidaan säädellä.
Suunnitelmassa esitetään myös luonnonpuiston retkeilykäytön jatkumista nykyiseen tapaan sekä tupien ja muiden rakenteiden kunnon turvaamista. Alueen läpi kulkevan latureitin linjausta halutaan muuttaa turvallisuussyistä jonkin verran. Luonnonpuiston tutkimuskäyttöä halutaan tukea ja tutkimustuloksia tuoda yhä enemmän Kilpisjärven matkailijoiden ja paikallisten tietoon.